Начало Новини Изпълнение на Проект по мярка 123 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Изпълнение на Проект по мярка 123 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 25.06.2013г. Агромил България АД подписа договор за финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за осъществяването на проект по мярка 123  „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва ремонт и реконструкция на съществуващия сграден фонд, изграждане на пристройка, ремонт на вътрешни фирмени площадки и пътища, закупуване на машини и лабораторно оборудване, в т.ч. закупуване и въвеждане в експлоатация на технологична линия за преработка на арпа.

Целта на Ръководството на дружеството е пълна модернизация на сгради, машини и съоръжения за произвеждане на висококачествена продукция, която да може да се реализира както на българския, така и на международните пазари.