Начало Новини АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.
АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ АД кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOPOO2-2.089 „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Дружеството е има сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ на 19.10.2021 г. за реализиране на проектно предложение: „Подкрепа за малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID -19“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., от които 50 000,00 лв. финансирани на 100% от Европейския съюз.

Целта на дружеството е чрез отпуснатите средства по проектното предложение да преодолее недостига на оборотни средства и затрудненията, в резултат на разразилата се пандемия, както и да покрие разходи за възнаграждения на работниците и служителите, като продължи да работи.

Приключването на проекта е на 19.01.2022г.